a

HRM (Human Resource Management)

Salaris

Functieoverzicht voor
Salaris

  • NAutomatische loonberekeningen
  • NSalariscomponenten en toelagen
  • NEenvoudig Beheer van loonstrookjes
  • NIntegratie met personeelsadministratie
  • NHistorische salarisgegevens
  • NVerlof en aanwezigheid integratie

Blokken

HRM (Human Resource Management)

Salaris

Beheer salarisadministraties

Salaris is ontworpen om bedrijven te ondersteunen bij het efficiënt beheren van de salarisadministratie van hun medewerkers. Van loonberekeningen en belastingaangiften tot integratie met andere HR-processen, biedt deze module een allesomvattende oplossing.

Door automatisering, integratie met andere HR-processen en geavanceerde rapportagemogelijkheden draagt deze module bij aan gestroomlijnd salarisbeheer en naleving van wet- en regelgeving.

Belangrijkste functionaliteiten

Historische salarisgegevens
K
(

Bedrijven kunnen historische salarisgegevens van medewerkers gemakkelijk raadplegen en beheren, waardoor ze in staat zijn om historische wijzigingen en betalingen te traceren.

Belastingaangiften en sociale verzekeringen
K
(

De module automatiseert belastingaangiften en sociale verzekeringsbijdragen, waardoor bedrijven voldoen aan regelgeving en wettelijke verplichtingen met betrekking tot salarisadministratie.

Loonadministratie rapporten
K
(

Geavanceerde rapportagemogelijkheden stellen bedrijven in staat om loonadministratierapporten te genereren voor inzicht in arbeidskosten, budgettering en financiële planning.

Veilige dataopslag
K
(

Gevoelige salarisgegevens worden veilig opgeslagen in overeenstemming met strenge beveiligingsprotocollen, waardoor de privacy en vertrouwelijkheid van medewerkers wordt gewaarborgd.

Wat zijn de voordelen voor mijn bedrijf

Salaris biedt bedrijven een geïntegreerde oplossing voor het nauwkeurig en efficiënt beheren van salarisadministratie. Deze module fungeert als een centraal instrument waarmee bedrijven de salarisverwerking kunnen automatiseren, wat resulteert in een gestroomlijnd en foutloos salarisbeheer. 

N

Automatische loonberekeningen

De module maakt gebruik van geavanceerde berekeningsalgoritmen om loonberekeningen automatisch uit te voeren op basis van vastgestelde salarisstructuren, waardoor menselijke fouten worden geminimaliseerd.

N

Salariscomponenten en toelagen

Bedrijven kunnen diverse salariscomponenten, zoals basisloon, bonussen en toeslagen, flexibel configureren en beheren, afgestemd op de specifieke behoeften van hun personeelsbestand.

N

Integratie met personeelsadministratie

Salaris integreert naadloos met personeelsadministratieprocessen, waardoor alle informatie, zoals contractgegevens en wijzigingen in arbeidsvoorwaarden, automatisch wordt meegenomen in de salarisverwerking.

N

Eenvoudig beheer van loonstrookjes

Medewerkers kunnen toegang krijgen tot elektronische loonstrookjes, waardoor bedrijven papierloze en milieuvriendelijke salarisadministratie kunnen faciliteren.

N

Verlof en aanwezigheid integratie

Salaris kan worden geïntegreerd met verlofbeheer- en aanwezigheidsregistratieprocessen, waardoor het salaris nauwkeurig kan worden afgestemd op daadwerkelijk gewerkte uren en afwezigheden.

Deze bedrijven gingen
je voor met deze oplossing

Ontdek alle blokken van HRM

HRM

Medewerkers

HRM

Tijdsregistratie

HRM

Kwalificaties

HRM

Verzuim

Bekijk ook de blokken van

E-commerce

Toe aan een nieuwe, servicegerichte
kijk op automatisering?

Rick vertelt je graag meer