a

Rapportage

Dashboards

Functieoverzicht voor
Dashboards

  • NReal-time inzichten
  • NAanpasbare dashboards
  • NKPI-metingen
  • NDrill-down functionaliteit
  • NSnelle besluitvorming
  • NToegangsbeheer

Blokken

Rapportage

Dashboards

Overzichtelijke
informatie-uitwisselingen

Dashboards biedt bedrijven een krachtig instrument om gegevens op een visueel aantrekkelijke en begrijpelijke manier te presenteren. Met aanpasbare dashboards kunnen gebruikers snel inzicht krijgen in cruciale bedrijfsinformatie en trends.

Met aanpasbare en visueel aantrekkelijke dashboards kunnen gebruikers cruciale beslissingen nemen op basis van actuele en relevante gegevens.

Belangrijkste functionaliteiten

Aanpasbare dashboards
K
(

Creëer dashboards die zijn aangepast aan specifieke bedrijfsdoelen, met de mogelijkheid om lay-outs en widgets aan te passen.

Interactieve elementen
K
(

Gebruik van interactieve elementen zoals klikbare grafieken en filteropties voor gedetailleerdere analyse.

Toegangsbeheer
K
(

Instelbare toegangsrechten om te bepalen welke gebruikers toegang hebben tot specifieke dashboards en gegevens.

Integratie met andere modules
K
(

Volledige integratie met andere modules binnen Microsoft Business Central, waardoor dashboards worden aangevuld met informatie uit verschillende bedrijfsprocessen.

Wat zijn de voordelen voor mijn bedrijf

Dashboards stelt gebruikers in staat om aangepaste dashboards te creëren die specifiek zijn afgestemd op hun bedrijfsbehoeften. Met aanpasbare dashboards kunnen gebruikers snel inzicht krijgen in cruciale bedrijfsinformatie en trends. Met behulp van diverse visualisatietools kunnen bedrijven snel de belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI’s) en trends identificeren.

N

Real-time inzichten

Dashboards bieden real-time inzichten in bedrijfsprestaties door directe koppelingen met actuele gegevensbronnen.

N

Visuele representatie

Gebruik van grafieken, diagrammen en andere visuele elementen om gegevens op een intuïtieve en begrijpelijke manier te presenteren.

N

Gecentraliseerde informatie

Breng gegevens uit verschillende bronnen samen op één gecentraliseerd dashboard, waardoor gebruikers een holistisch beeld van de bedrijfsprestaties krijgen.

N

KPI-metingen

Stel Key Performance Indicators (KPI’s) in om belangrijke bedrijfsdoelen te volgen en te meten.

N

Drill-down functionaliteit

Mogelijkheid om dieper in te zoomen op specifieke gegevenspunten voor meer gedetailleerde analyses.

N

Snelle besluitvorming

Dashboards stellen gebruikers in staat om snel te begrijpen hoe het bedrijf presteert, waardoor snelle en weloverwogen beslissingen mogelijk zijn.

Deze bedrijven gingen
je voor met deze oplossing

Ontdek alle blokken van Rapportage

Rapportage

Analyse

Bekijk ook de blokken van

Applicaties

Toe aan een nieuwe, servicegerichte
kijk op automatisering?

Rick vertelt je graag meer